Het Bestuur

Het bestuur van onze toerclub bestaat uit 6 personen. De samenstelling van het bestuur is momenteel als volgt:

Voorzitter


Secretaris


Penningmeester & LedenadministratieBestuurslid
Bestuurslid
Frans Hendriks